...
076 - 652 10 15 info@roslagens-tattoo.se

Integritetspolicy 

 

Integritetspolicy för Roslagens Tattoo Clinic

Vid Roslagens Tattoo Clinic är vi engagerade i att skydda din integritet och säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter enligt gällande lagar och förordningar, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Vilken typ av information samlar vi in?

Vi samlar endast in den information som är nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Detta kan inkludera följande:

  1. Personlig information: Namn, kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress) och personnummer (endast om det krävs för identifikationssyften enligt lag).
  2. Hälsorelaterad information: Information om eventuella medicinska tillstånd eller allergier som kan påverka tatueringsprocessen.
  3. Betalningsinformation: Vid genomförande av betalningar kan vi samla in information om betalningsmetod, faktureringsadress och annan relevant betalningsinformation.
  4. Kommunikation: Kommunikation som sker mellan dig och Roslagens Tattoo Clinic, vilket kan inkludera e-postkorrespondens och telefonsamtal.

Användning av cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra din användarupplevelse och för att samla in information om hur webbplatsen används. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker en webbplats. Vi använder både tillfälliga session-cookies och permanenta cookies för olika ändamål, inklusive att analysera trafik och användarbeteende samt att spara dina inställningar för framtida besök. Du kan när som helst hantera dina cookieinställningar i din webbläsare och välja att blockera vissa typer av cookies eller ta bort befintliga cookies från din enhet. Observera att vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar korrekt om du inaktiverar cookies.

Hur använder vi din information?

Vi använder din information för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster samt för att uppfylla våra juridiska förpliktelser. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, följande ändamål:

  1. Tjänsteleverans: För att boka och genomföra tatueringsavtal och för att kommunicera med dig angående din bokning.
  2. Kundservice: För att besvara dina frågor och lösa eventuella problem eller klagomål som du kan ha.
  3. Marknadsföring: För att skicka marknadsföringskommunikation (om du har gett ditt samtycke) angående våra produkter, tjänster och evenemang som kan vara av intresse för dig.
  4. Förbättring av tjänster: För att analysera användningen av våra tjänster och för att förbättra och anpassa dem till våra kunders behov och önskemål.

Hur skyddar vi din information?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, missbruk, obehörig åtkomst eller avslöjande, ändring eller förstörelse. Endast auktoriserad personal har tillgång till din information, och vi ser till att alla våra medarbetare är utbildade i frågor som rör dataskydd.

Din rätt till dina uppgifter

Du har rätt att begära tillgång till, korrigering av, radering av eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på nedanstående kontaktinformation.

Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras med jämna mellanrum för att återspegla eventuella ändringar i lagstiftning eller vår behandling av personuppgifter. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna policy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din integritet.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter.

Datum för senaste uppdateringen: 2024-03-06

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.