...
076 - 652 10 15 info@roslagens-tattoo.se

Tatuering

Ryggtatuering

Jag jobbar i black and gray och färgad stil. Jag kan tatuera efter önskemål och mall men det som jag brinner för är att skapa en unik sketch tillsammans med dig. Min konstnärliga bakgrund kommer till nytta eftersom jag är en högutbildad konstnär.

Skaffa Tatuering?

När man planerar att göra en tatuering är det viktigt att noga överväga några faktorer:

 

  • Val av motiv
  • Placering
  • Smärta och eftervård

Processen

1. Kostnadsfri konsultation
2. Förberedelse av studion
3. Placering och förberedelse av huden
4. Tatuering utförs
5. Efterbehandling
6. Eftervård
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.